Dao De Jing


1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36   37 38 39 40 41 42 43 44 45   46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63   64 65 66 67 68 69 70 71 72   73 74 75 76 77 78 79 80 81

Daodejing II. 62.

Sectie De – Vers LXII


Dao is in de wereld gelijk de kamer op het zuidwesten,
de schatkist van de goeden, een vluchtoord voor de slechten,
want goede woorden brengen je eer en goede daden achting,
en zelfs wanneer de mens slecht is, zal Dao hem toegang bieden.
Daarom is het beter om bij de kroning van een koning,
of de beéediging van de drie ministers,
te knielen en dit Dao aan te bieden,
dan veel jade getrokken door spannen van vier paarden.
Waarom werd dit Dao hooggeacht door de wijzen van weleer?
Zegden ze niet, dat wie Dao zoekt het zal het vinden,
wie in Dao zijn toevlucht zoekt, verlost zal worden?
Daarom wordt Dao hooggeacht door de wereld.