Wu Xing Types

Als metaal type kon ik het niet laten om wat kennis te ordenen…

4 hout9 vuur2 water
3 hout5 aarde7 metaal
8 aarde1 water6 metaal

Wu Xing presentatie (Video)

e-mail | mobiel | site | afspraak

Gerelateerd

wuxing

Kom mee naar buiten

**春三月,此謂發陳,天地俱生,萬物以榮,夜臥早起,廣步於庭,被髮緩形,以使志生,生而勿殺,予而勿奪,賞而勿罰,此春氣之應養生之道也 ** “Huang Di said, “The months of the Spring season bring about the revitalization of all things in nature. It is the time…